PSSB

Firma DLF jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB).

W 2006 r. DLF Sp. z o.o. przystąpiła do PSSB w charakterze członka oczekującego, rok później została już pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia. dlf

Prezes Zarządu DLF Sp. z o.o., Sławomir Radacki należy do struktur zarządzających Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Stowarzyszenie powstało w 1994 r. i zrzesza 14 największych przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią na terenie Polski oraz 6 firm spoza branży. Ich łączny udział w rynku przekracza 70%. Misją Stowarzyszenia jest popularyzacja sprzedaży bezpośredniej, podejmowanie inicjatyw na rzecz jej rozwoju, edukacja, integracja środowiska oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych firm w kontaktach zewnętrznych.

pssb

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej opracowało kodeks etyczny zwany Kodeksem Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, na którego straży stoją niezależni Administratorzy Kodeksu. Administratorzy i biuro PSSB okresowo sprawdzają dokumenty firm członkowskich pod kątem ich zgodności z obowiązującymi regulacjami konsumenckimi i zapisami Kodeksu PSSB. Firmy należące do PSSB posiadają również własne kodeksy etyczne. Klienci korzystający z oferty firm zrzeszonych w PSSB, są objęci wszystkimi zapisami prawa konsumenckiego i korzystają z dodatkowych praw zagwarantowanych w Kodeksie Sprzedaży Bezpośredniej.

Przynależność do Stowarzyszenia i spełnienie wymogu całkowitej przejrzystości działań poszczególnych firm z regulacjami konsumenckimi obowiązującymi w Polsce oraz postanowieniami Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB mają korzystny wpływ na wizerunek firm zrzeszonych i zwiększają ich wiarygodność w oczach Klientów.

seldiawfdsa

PSSB jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA, Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej WFDSA, Konfederacji Lewiatan i członkiem wspierającym Federacji Konsumentów.

Więcej informacji na www.pssb.pl